Avloppsproffs - GrävPartner - Kvalificerad, Flexibel & Trygg Resursförstärkning
4605
page-template-default,page,page-id-4605,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Avloppsproffs

En lyckad avloppsinstallation erfarenhet och kunskap.  Nedan ser du några av de områden som vi behärskar.

Markförhållanden avgör

Markförhållanden varierar kraftigt. Grus, jord, lera, sten, berg. Grundvattennivån varierar kraftigt. Allt detta påverkar installationsarbetet.

Grävning och rening

Att gräva avlopp kräver förståelse och för en komplex reningsprocess som ska fungera väl under mycket lång tid. Lutningen är viktig. Anläggningen får inte sätta sig så att vattnet stoppas, rinner för fort eller för långsamt. Detta kan leda till oönskade utsläpp och att reningskraven inte uppfylls.

Varierande årstider, klimat och temperatur

Vårt svenska klimat skiftar mycket. Temperaturvariationer påverkar reningsprocessen kraftigt och måste vägas in. Frost och tjäldjup varierar i olika landsändar och påverkar grävförhållanden och grävtaktik.

En komplex reningsprocess

Avloppsinstallation handlar om mer än burkar, rör, kablar och grävmassor. Detaljerad kunskap om reningsprocessen är helt avgörande för att kunna gräva ett avlopp. Långsiktig funktion måste stå i centrum. Det handlar om en komplex kombination av mekanik, kemi och biologi där slam ska brytas ned, syresättningen varieras, onda och goda bakteriefloror hämmas och stimuleras, samt näringsämnen avlägsnas och helst återvinnas eller kretsas.

Luftningen är viktig

Kan tyckas som en mindre detalj en är väldigt centralt i vattenrening. Utan en korrekt luftning sker inte tillväxt av goda bakterier eller avdödning av oönskade bakterier som den ska. Det leder till farliga utsläpp och väldigt ofta dålig lukt.

Elektricitet, pumpar och rörliga delar

Det är mycket som kan gå sönder. Ett gediget kunnande, enkla manualer och upplysningar till uppdragsgivare och slutkund kan göra stor skillnad mellan en fungerande eller inte fungerande anläggning.

Rätt recipient

Utsläppet av det renade vattnet kan göras under eller över jord. I mark eller i vattendrag. Såväl val som utförande är viktigt och reningsprocessen kan förlängas och förbättras. Vi har byggt hundratals förstärkta recipienter.

Akta dricksvattnet

Avstånd och lutning relativt dricksvattentäkt måste säkras av hygieniska skäl och för att motverkar kontaminering. image=”4656″ title=”Vårda trädgården”]Många sköter om- och spenderar mycket tid i sin trädgård. Att gräva avlopp innebär ofta ett stort ingrepp. Det är viktigt att förklarar vilka alternativ som finns och inte finns och vilka ingrepp som kommer att göras. Målet är att synliga ingrepp ska vara så små som möjligt och att framför allt återställandet görs noggrant.

Förstå fastighetsägare

De allra flesta har vare sig kunskap eller intresse för avloppsrening utan upplever installationen som ett nödvändigt ont. Detta måste respekteras. Genom professionell planering, avstämning och enkel kommunikation och kunskapsöverföring kan kundens nöjdhet säkras.